ช่างควบคุมงาน (*** เพศหญิง ***) ปริญญาตรี 2 อัตรา และปวส. 2 อัตรา

ช่างควบคุมงาน (*** เพศหญิง ***) ปริญญาตรี 2 อัตรา และปวส. 2 อัตรา

ช่างควบคุมงาน (*** เพศหญิง ***) ปริญญาตรี 2 อัตรา และปวส. 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล plepts42896395@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ขึ้นอยู่กับความสามารถ บาท / ปี1. ***** เพศหญิง *****
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมโยธา) จำนวน 2 อัตรา
3. จบการศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 2 อัตรา
4. มีประสบการณ์ในการทำงาน
5. มีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถ

อีเมล : [email protected]

*** เบอร์โทรติดต่อ : หจก.เบส ท็อป คอนสตรัคชั่น 086-634-6585 ***

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล plepts42896395@gmail.com

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบส ท็อป คอนสตรัคชั่น

เลขที่ 280/7 ม. 5 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

PLEPTS42896395
โพสต์โดย
PLEPTS42896395