Web Developer

Web Developer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jobs@suriyait.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยะไอที รับสมัคร Web Developer 

รูปแบบการจ้างงาน: พนักงานประจำ และทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

ผลตอบแทน: ตามตกลง

สถานที่ทำงาน: จังหวัดขอนแก่น

มีความต้องการในการทำงานในจังหวัดขอนแก่น

Web Developer 3 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • สามารถใช้งาน HTML, CSS, JAVASCRIPT ได้อย่างดีเยี่ยม
  • สามารถทำ Responsive web ให้เข้ากับทุกอุปกรณ์
  • หากสามารถพัฒนาด้วย Laravel, Codeigniter, Vuejs จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งาน Api, Webservice

 

วิธีการรับสมัคร

  • ส่ง resume มาที่ jobs@suriyait.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jobs@suriyait.com

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยะไอที
Jirapat Kamin
โพสต์โดย
Jirapat Kamin