ฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชี

ฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชี

ฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sirichai.groupkkn@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชี

 

เงินเดือน(บาท) : 15,000 – 17,500  บาท ต่อเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น

วันหยุด :  วันอาทิตย์

เวลาทำงาน :  08:00 – 17:00  น.

 

รายละเอียดงาน

1. ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี   และวางบิล/ทำภาษีขายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ53

2. ดูแลและจัดทำเอกสารด้านบัญชี/ภาษี,

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกบริษัทเกี่ยวกับบัญชี/ภาษี

4. สามารถปิดงบการเงิน   จัดทำรายงานพร้อมยื่นแบบและนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้อง

5. รับผิดชอบงานด้านบัญชีที่ได้รับมอบหมาย

6. มีความละเอียดรอบคอบ , จัดลำดับความสำคัญของงานได้ , มีความกระตือรือร้น

7. ด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรีด้านบัญชี

ประสบการณ์ทำงานบัญชี และด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  2-3  ปีขึ้นไป

อายุ  25-32  ปี

สามารถพิมพ์ดีด ไทยและอังกฤษได้คล่อง

ใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Excel (สูตรคำนวณพื้นฐาน)ได้คล่อง

 

สวัสดิการ :  ประกันสังคม

 

วิธีการรับสมัครงาน

สมัครงาน  [email protected]

หรือ สมัครด้วยตนเองพร้อมประวัติโดยย่อ, หลักฐานการสมัครงาน รูปถ่าย  มาที่สำนักงาน หจก. ศิริชัย กรุ๊ป  ที่อยู่  163/14 ม.14  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โทร.082-7458089

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sirichai.groupkkn@gmail.com

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัย กรุ๊ป

ที่ตั้ง 163/14 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

sirichai
โพสต์โดย
sirichai