โปรแกรมเมอร์,ช่างก่อสร้าง,ช่างไฟฟ้า,ช่างประปา

โปรแกรมเมอร์,ช่างก่อสร้าง,ช่างไฟฟ้า,ช่างประปา

โปรแกรมเมอร์,ช่างก่อสร้าง,ช่างไฟฟ้า,ช่างประปา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pws.chips@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานกรอกดินใส่ถุงเพาะกล้า (ถุงดำเล็ก)

1.อัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

2.ทำงานจันทร์-เสาร์ 08:00-17:00 น.

3.สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนสหกรณ์พนักงงาน

4.อายุ 27-45 ปี

คุณสมบัติโปรแกรมเมอร์

1.ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาดทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชั่น และ การคิดวิเคราะห์ Algorithm ของงาน
3.มีความรู้ความเข้าใจภาษา VB, C#, PHP , JavaScript, HTML,CSS ,Ajax,jQuery

4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Database Management และ SQL Query

5.มีความรู้เกี่ยวกับ Setup windows Server และ Lan/Network เบื้องต้น

6.ทำการติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาเสร็จแล้วให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.จัดทำคู่มือและอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติช่าง

มีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่ประกาศ สามารถสมัครได้เลย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pws.chips@gmail.com

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ วู๊ด ซัพพลาย

191 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น