พนักชายช่างทั่วไป

พนักชายช่างทั่วไป

พนักชายช่างทั่วไป

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com


ออกแบบกราฟิก

-เพศชาย

-วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

232/199 หมู่6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000