ผู้ช่วยช่างพิมพ์

ผู้ช่วยช่างพิมพ์

ผู้ช่วยช่างพิมพ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

ออกแบบกราฟิก

-เพศชาย

-วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ปวช. ปวส.

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร

-จบช่างมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-พิกัดอยู่ใกล้แม็คโครสาขา2 ขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

232/199 หมู่6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000