พนักงานขับรถส่งของ

พนักงานขับรถส่งของ

พนักงานขับรถส่งของ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 507b4b02de2a4a261dfe9f09dc87a005@example.com

ออกแบบกราฟิก

-รับสมัครพนักงานขับรถ 2 ตำเเหน่ง

-คุณสมบัติ เพศชาย

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร

-มีใบขับขี่รถยนต์เเละมีประสบการณ์ในการขับขี่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 507b4b02de2a4a261dfe9f09dc87a005@example.com

หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

232/199 หมู่6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000