คอมพิวเตอร์กราฟฟิก,จัดหน้าหนังสือ

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก,จัดหน้าหนังสือ

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก,จัดหน้าหนังสือ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
ออกแบบกราฟิก

ชาย-หญิง วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

มีความสามารถใช้โปรแกรม  Indesign, Illustrator, Photoshop

มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ ในการทำงาน

มีประสบการณ์ พร้อมให้เริ่มงานทันที

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

232/199 หมู่6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000