เจ้าหน้าการตลาดออนไลน์

เจ้าหน้าการตลาดออนไลน์

เจ้าหน้าการตลาดออนไลน์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tukkata.zaza@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าการตลาดออนไลน์

รับสมัคร  เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์  1 ตำแหน่ง
เพศหญิง  อายุ 25-35 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tukkata.zaza@gmail.com

หจก.แดงออนไลน์
Itukta
โพสต์โดย
Itukta