ธุรการ-บัญชี,เสมียน

ธุรการ-บัญชี,เสมียน

ธุรการ-บัญชี,เสมียน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล engineering.sod2020@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loadingวุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป  (มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ)มีควาามรับผิดชอบต่อหน้าที่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล engineering.sod2020@gmail.com

หจก.เอส.โอ.ดี.วิศวกรรม

รับเหมาก่อสร้าง