วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล (มีใบ กว.)

วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล (มีใบ กว.)

วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล (มีใบ กว.)

รายละเอียดการสมัครงาน .
งานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลและอาชุดพักอาศัยข้าราชการศาล

ในจังหวันครนายก และสระแก้ว (มี 2 จังหวัด เลือกได้ตามนี้)

รายละเอียดการสมัครงาน .

หจก.เรืองวิทยา

เขียนแบบ ออกแบบ วิเคราะห์ ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

kikkabye
โพสต์โดย
~°~ kikkabye~°~