ช่างแอร์/ผู้ช่วยช่างแอร์/ช่างไฟฟ้า

ช่างแอร์/ผู้ช่วยช่างแอร์/ช่างไฟฟ้า

ช่างแอร์/ผู้ช่วยช่างแอร์/ช่างไฟฟ้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sujittrajung@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามอัตราค่าแรงขั้นต้น บาท / เดือนผู้ช่วยช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sujittrajung@gmail.com

หจก.เฟิร์สแอร์ 2017

ขาย ติดตั้ง ซ่อม ล้าง เครื่องปรับอากาศ