1.เจ้าหน้าที่ธุรการตลาด 3 ตำแหน่ง 2.เจ้าหน้าที่บัญชี 3 ตำแหน่ง 3.เจ้าหน้าที่โฟแมนหน้างาน

1.เจ้าหน้าที่ธุรการตลาด 3 ตำแหน่ง 2.เจ้าหน้าที่บัญชี 3 ตำแหน่ง 3.เจ้าหน้าที่โฟแมนหน้างาน

1.เจ้าหน้าที่ธุรการตลาด 3 ตำแหน่ง 2.เจ้าหน้าที่บัญชี 3 ตำแหน่ง 3.เจ้าหน้าที่โฟแมนหน้างาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่บัญชี
1.มีความรู้ความสามารถด้วยงานบัญชี ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ งานจัดชื้อ
2.ขยัน รับผิดชอบงาน
3.สามารถใช้โปรแกรมExcle /Express
4.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
5.สาขาการบัญชี/หรือเกี่ยวข้อง

คุณสมบัติตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการตลาด
1.ขยัน  คล่องแคล่ว  รักงานบริการ
2.ขับรถยนต์ได้และสามารถทำงานต่างจังหวัดได้
3.มีประสบการณ์งานด้านการตลาดและขายสินค้า
4.พร้อมเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่โฟแมน
1.จบปวส สาขาโยธา/ก่อสร้าง
2.เขียนแบบ/หรือดูแบบงานโครงสร้างได้
3.ขยัน  รับผิดชอบงาน
4.ขับรถยนต์ได้
5.สามารถใช้โปรแกรม Word/Excle

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

หจก.เทพประทานพรวัสดุภัณฑ์

โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตแผ่นพื้นกลวง ผลิตรั้วสำเร็จเสาคาน

darinee
โพสต์โดย
darinee