1.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ตำแหน่ง 2.ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 ตำแหน่ง 3.พนักงานขาย(Sale) 5 ตำแหน่ง 4.โฟร์แมน 2 ตำแหน่ง 5.ช่างไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง

1.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ตำแหน่ง 2.ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 ตำแหน่ง 3.พนักงานขาย(Sale) 5 ตำแหน่ง 4.โฟร์แมน 2 ตำแหน่ง 5.ช่างไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง

1.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ตำแหน่ง 2.ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 ตำแหน่ง 3.พนักงานขาย(Sale) 5 ตำแหน่ง 4.โฟร์แมน 2 ตำแหน่ง 5.ช่างไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

1.คุณสมบัติตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1.มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาหน้างานได้
2.วางแผนงานขายและการตลาดได้
3.วิเคาระห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
4.เงินเดือน 25,000-30,000บ.

2.คุณสมบัติผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1.มีความเป็นผู้นำ
2.สามารถสอนงานได้
3.มีความรู้งานบัญชีและการเงิน
4.สามารถให้งานโปรแกรมExpressได้
5.เงินเดือน 25,000-30,000 บ

3.คุณสมบัติตำแหน่ง พนักงานขาย(Sale)
1.บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว
2.รักงานขาย เป็นนักเจรจา
3.แก้ปัญหาหน้างานได้เป็นอย่างดี
4.อายุระหว่าง 25-45 ปี
5.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด โยธา หรือมีประสบการณ์งานขายงานโครงสร้าง
6.เงินเดือน 10,000+ค่าคอมมิชั่น

4.คุณสมบัติ ช่างไฟฟ้า
1.มีความขยันรับผิดชอบงาน
2.มีความรู้งานซ่อมไฟฟ้าโรงงาน
3.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
4.อายุ ระหว่าง  25-45 ปี
5.เงินเดือน 15,000 บาท

5.คุณสมบัติโฟร์แมน
1.ขยันรับผิดชอบงาน
2.มีประสบการณ์คุมงานก่อสร้าง
3.สามารถเขียนแบบAutoCadได้
4.อายุระหว่าง 25-45 ปี
5.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง
6.เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

 

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

หจก.เทพประทานพรวัสดุภัณฑ์

โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตแผ่นพื้นกลวง ผลิตรั้วสำเร็จเสาคาน

darinee
โพสต์โดย
darinee