1.ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ตำแหน่ง 2.พนักงานขาย(Sale) 5 ตำแหน่ง 3.วิศวกรโรงงาน 1 ตำแหน่ง 4.โฟร์แมน 2 ตำแหน่ง 5.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง

1.ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ตำแหน่ง 2.พนักงานขาย(Sale) 5 ตำแหน่ง 3.วิศวกรโรงงาน 1 ตำแหน่ง 4.โฟร์แมน 2 ตำแหน่ง 5.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง

1.ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ตำแหน่ง 2.พนักงานขาย(Sale) 5 ตำแหน่ง 3.วิศวกรโรงงาน 1 ตำแหน่ง 4.โฟร์แมน 2 ตำแหน่ง 5.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

1.คุณสมบัติ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1.1 มีความเป็นผู้นำ รักงานบริการงานขาย งานการตลาด
1.2 มีความสามารถด้านงานวางแผน งานแก้ปัญหา
1.3 สามารถสอนงานได้
1.4 มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 -5 ปีขึ้นไป
1.5 วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
1.6 อายุ 30 ปีขึ้นไป
1.7 เงินเดือน 25,000-35,000 บาท

2.คุณสมบัติพนักงานขาย(Sale)
2.1 มีบุคลิกภาพดี รักงานขาย
2.2  มีประสบการณ์งานขายโครงสร้าง งานคอนกรีต หมู่บ้านจัดสรรค์
2.3 อายุระหว่าง  25-45 ปีขึ้นไป
2.4 วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด  หรือเกี่ยวข้อง
2.5 เงินเดือน 10,000+ค่าคอมมิชั่น

3.คุณสมบัติตำแหน่งวิศกรโรงงาน
3.1 สามารถเขียนแบบได้
3.2 ขยันรับผิดชอบงาน
3.3  มีประสบกาณ์งานวิศวกรโยธาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
3.4 อายุ ระหว่าง 25-45 ปี
3.5 วุฒิปตรี สาขาโยธา
3.6 เงินเดือน 25-000- 30,000 บาท

4.คุณสมบัติตำแหน่งโฟร์แมน
4.1  มีความขยัน รับผิดชอบงาน
4.2 มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง งานโครงสร้าง
4.3  อายุระหว่าง 25-45  ปีขึ้นไป
4.4 วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง  โยธา
4.5  เงินเดือน  15,000 บาทขึ้นไป

5.คุณสมบัติตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5.1 มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาหน้างานได้เป็นอย่างดี
5.2  มีความรู้งานบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย และภาษีเป็นอย่างดี
5.3 สามารถใช้โปรแกรมExpress ได้เป็นอย่างดี
5.4 วุฒ ปวส.ขึ้นไป  สาขาการบัญชี(หรือมีประสบการงานสำนักงานบัญชี)
5.5  อายุ 30 ปี-45 ปี
5.6 เงินเดือน 25,000-30,000 บาท

ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.  หยุดทุกวันอาทิตย์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

หจก.เทพประทานพรวัสดุภัณฑ์

โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตแผ่นพื้นกลวง ผลิตรั้วสำเร็จเสาคาน

darinee
โพสต์โดย
darinee