1.ผู้จัการฝ่ายการตลาด 1 ตำแหน่ง 2.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง 3.Sale 5 ตำแหน่ง 4.ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง 5.โฟรแมน 5 ตำแหน่ง 6.ช่างไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง

1.ผู้จัการฝ่ายการตลาด 1 ตำแหน่ง 2.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง 3.Sale 5 ตำแหน่ง 4.ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง 5.โฟรแมน 5 ตำแหน่ง 6.ช่างไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง

1.ผู้จัการฝ่ายการตลาด 1 ตำแหน่ง 2.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง 3.Sale 5 ตำแหน่ง 4.ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง 5.โฟรแมน 5 ตำแหน่ง 6.ช่างไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

1.คุณสมบัติผู้จัดการฝ่ายขาย
1.1  มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาหน้างานได้
1.2  วางแผนงานขาย
1.3  วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าได้
1.4  มีประสบการณ์  3.  ปี ขึ้นไป
1.5  วุฒิการศึกษา  ป.ตรี สาขาการตลาด  หรือเกี่ยวข้อง
1.6  อายุ  ระหว่าง  30-45ปี
1.6  เงินเดือน 25,000-35,000บาท

2.คุณสมบัติผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2.1 มีความเป็นผู้นำ  ละเอียดรอบคอบ
2.2 แก้ปัญหาไ้ดเป็นอย่างดี
2.3 สามารถใช้โปรแกรมExpress ได้
2.4 มีประสบการณ์  3-5 ปีขึ้น
2.5  วุฒิ ปวส.ขึ้นไป  สาขาการบัญชีหรือมีประสบการณ์สำนักงานบัญชีมา
2.6 อายุระหว่าง  30-45 ปี
2.7 เงินเดือน  25,000 – 35,000 บาท

3.คุณสมบัติSale
3.1 บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว รักงานขายและบริการ
3.2 ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
3.3 มีประสบการณ์งานขายวัสดุก่อสร้าง งานคอนกรีต
3.4 วุฒิ  ปวส.การตลาด ก่อสร้าง โยธา หรือเกี่ยวข้อง
3.5  อายุ ระหว่าง 25-45 ปี
3.6 เงินเดือน 10,000 +ค่าคอมมิชั่น

4.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
4.1 มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
4.2 รับผิดชอบงานค่าจ้าง และงานสรรหาได้
4.3 สามารถติดต่อประสานงานภายนอกองค์กรได้
4.4 มีประสบการณ์งานฝ่ายบุคคลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4.5 วุฒิ ป.ตรี สาขาการจัดการ หรือเกี่ยวข้อง
4.6 เงินเดือน 20,000-30,000 บาท

5.คุณสมบัติตำแหน่งโฟรแมน
5.1 มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง
5.2 เขียนหรือดูแบบงานโครงสร้างได้
5.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
5.4 วุฒิ ปวส.สาขาโยธา  ก่อสร้าง
5.5 อายุ ระหว่าง 25-45 ปี

6.คุณสมบัติช่างไฟฟ้า
6.1 มีความรู้งานช่างไฟฟ้า
6.2 มีความขยัน รับผิดชอบงาน
6.3 มีประสบการณ์งานช่างไฟฟ้าโรงงานอุสาหกรรม
6.4 อายุระหว่าง 25-45 ปี
6.5 วุฒิ ปวส.ช่างไฟฟ้า
6.6 เงินเดือน 15,000 -25,000 บาท

ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา  08.00-17.00  หยุดทุกวันอาทิตย์
วันหยุด ประเพณี 13 วัน/ปี
สิทธิลาพักผ่อน 6 วัน/ปี
สิทธิลากิจ 6 วัน/ปี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

หจก.เทพประทานพรวัสดุภัณฑ์

โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตแผ่นพื้นกลวง ผลิตรั้วสำเร็จเสาคาน

darinee
โพสต์โดย
darinee