1.ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ตำแหน่ง 2.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง 3.วิศวกรโรงงาน 1 ตำแหน่ง 4.พนักงานขาย 5 ตำแหน่ง(ด่วน)

1.ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ตำแหน่ง 2.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง 3.วิศวกรโรงงาน 1 ตำแหน่ง 4.พนักงานขาย 5 ตำแหน่ง(ด่วน)

1.ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ตำแหน่ง 2.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง 3.วิศวกรโรงงาน 1 ตำแหน่ง 4.พนักงานขาย 5 ตำแหน่ง(ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

1.คุณสมบัติ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย
1.มีความเป็นผู้นำ วางแผนงานการตลาด และงานขาย
2.เทรนงานขายกับกับเชลได้
3.มีความกระตือรือร้นต่องานที่รับผิดชอบ
4.รักงานขายงานบริการ
5.มีประสบการณ์ 3-5 ปี
6.อายุระหว่าง 30-45 ปี
7.ปวส.ขึ้นไปสาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง(เน้าประสบการณ์เป็นหลัก)

2.คุณสมบัติ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.มีความละเอียดรอบคอบ
2.มีความรู้งานบัญชีลูกหน้า เจ้าหน้า ภาษี
3.สามารถใช้โปรแกรมExpessได้
4.มีประสบการณ์หัวหน้างานบัญชี 3 ปีขึ้นไป
5.มีความเป็นผู้นำแก้ปัญหาได้ดี
6.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
7.อายุระหว่าง 30- 45 ปี

3.คุณสมบัติ ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน
1.มีความรู้เรื่องงานก่อสร้าง งานเขียนแบบงานโครงสร้างอาคาร สำนักงาน โครงการ
2.สามารถออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง
3.ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่
4.มีประสบการณ์ 2ปีขึ้น
5.วุฒิป.ตรี สาขาโยธา
6.อายุระหว่าง 25-45 ปี

4.คุณสมบัติพนักงานขาย(Sale)
1.รักงานขายเป็นอย่างมาก
2.มีความกระตือรือร้น
3.แก้ปัญหาหน้างานได้
4.มีประสบการณ์งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป งานโครงสร้างอาคาร
5.วุฒิ ปวส.สาขาการตลาด หรือเกี่ยวข้อง

ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 8.00-17.00 น.  หยุดวันอาทิตย์
สวัสดิการณ์
วันหยุดประเพณี  13 วัน/ปี
ลาพักร้อน 6 วัน/ปี
ลากิจ 6 วัน/ปี
ลาเพื่อคลอดบุตร 98 วัน
ปรับประจำปี
ชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

หจก.เทพประทานพรวัสดุภัณฑ์

โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตแผ่นพื้นกลวง ผลิตรั้วสำเร็จเสาคาน

darinee
โพสต์โดย
darinee