1.หัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง 2.พนักงานขาย 5 ตำแหน่ง 3.เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต 2 ตำแหน่ง 4.เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง 5.เจ้าหน้าที่ธุรการตลาด 1 ตำแหน่ง 6.เจ้าหน้าที่โฟรแมน 2 ตำแหน่ง

1.หัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง 2.พนักงานขาย 5 ตำแหน่ง 3.เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต 2 ตำแหน่ง 4.เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง 5.เจ้าหน้าที่ธุรการตลาด 1 ตำแหน่ง 6.เจ้าหน้าที่โฟรแมน 2 ตำแหน่ง

1.หัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง 2.พนักงานขาย 5 ตำแหน่ง 3.เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต 2 ตำแหน่ง 4.เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง 5.เจ้าหน้าที่ธุรการตลาด 1 ตำแหน่ง 6.เจ้าหน้าที่โฟรแมน 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

1.คุณสมบัติตำแหน่งหัวหน้าบัญชี
-มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาหน้างานได้
-มีประสบการณ์บัญชี 5 ปีขึ้นไป หรือผ่านงานสำนักงานบัญชี
-สามารถใช้โปรแกรมExprssได้เป็นอย่างดี
-วุฒิปวส.สาขาการบัญชี
2.คุณสมบัติพนักงานขาย
-มีความคล่องแคล่วรักงานขาย
-ขับรถยนต์ได้
-มีประสบการณ์งานขายงานคอนกรีตหรืองานขายหมู่บ้าน
-รายได้เงินเดือน +ค่าคอมมิชั่น
-วุฒิ ปวส.สาขาการตลาดหรือเกี่ยวข้อง
3.คุณสมบัติโฟรแมน
-มีความรู้เรื่องงานก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร
-ขยันรับผิดชอบงาน
-ดูแบบงานโครงสร้างเป็นหรือเขียนแบบได้
-วุฒิ ปวส.ก่อสร้าง โยธา
4.คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
-มีความขยันรับผิดชอบงาน
-มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาหน้างานได้
-มีความสามารถในการเป็นผู้นำควบคุมงาน
-วุฒิ ปวส.สาขาโยธา ก่อสร้าง

5.เจ้าหน้าที่ธุระการขาย
-มีความขยันรับผิดชอบงาน
-เก่งคอมพิวเตอร์ word Excel
-มีความสามารถด้านการเจรจา
-วุฒิปวส.สาขาการตลาดหรือการจัดการ
-อายุระหว่าง 25-35 ปี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

หจก.เทพประทานพรวัสดุภัณฑ์

โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตแผ่นพื้นกลวง ผลิตรั้วสำเร็จเสาคาน

darinee
โพสต์โดย
darinee