1.หัวหน้าฝ่ายบัญชี ,2.ฝ่ายบุคคล, 3.เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ,4.พนักงานขาย

1.หัวหน้าฝ่ายบัญชี ,2.ฝ่ายบุคคล, 3.เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ,4.พนักงานขาย

1.หัวหน้าฝ่ายบัญชี ,2.ฝ่ายบุคคล, 3.เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ,4.พนักงานขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

1.หัวหน้าฝ่ายบัญชี
คุณสมบัติ
1.มีความเป็นผู้นำ  ละเอียดรอบคอบ
2.ใช้โปรแกรมExpressได้
3.มีประสบการณ์หัวหน้าบัญชี 3ปีขึ้นไป
4.แก้ปัญหาหน้างานได้เป็นอย่างดี
5.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขา การบัญชี
2.ฝ่ายบุคคล
คุณสมบัติ
1.มีความป็นผู้นำ แก้ปัฐหาได้เป็นอย่างดี
2.มีประสบการณ์งานค่าจ้าง  งานสรรหา  งานกฎหมายแรงงาน
3.ติดต่อประสานงานหน่วยงารัฐได้เป็นอย่างดี
4.มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
5.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือเกียวข้อง

3.เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
คุณสมบัติ
1.มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาได้
2.มีประสบการณ์ควบคุมงานผลิต และดูแลลูกน้องใต้สายงานได้
3.สือสารรู้เรื่อง เข้าใจ
4.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง โยธา

4.พนักงานขาย(Sale)
คุณสมบัติ
1.บุคลิภาพดี  คล่องแคล่ว รักงานบริการงานขาย
2.มีความรู้งานขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
3.ขับรถยนต์ได้  ขยัน รับผิดชอบงาน
4.วุมิการศึกษา ปวส.สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

หจก.เทพประทานพรวัสดุภัณฑ์

โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตแผ่นพื้นกลวง ผลิตรั้วสำเร็จเสาคาน

darinee
โพสต์โดย
darinee