1.เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง 2.เจ้าหน้าที่ขาย(SALE) 3 ตำแหน่ง 3.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 2 ตำแหน่ง 4.เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า 2. ตำแหน่ง 5.เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง(เครื่องกล/ทั้วไป) 2 ตำแหน่ง

1.เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง 2.เจ้าหน้าที่ขาย(SALE) 3 ตำแหน่ง 3.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 2 ตำแหน่ง 4.เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า 2. ตำแหน่ง 5.เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง(เครื่องกล/ทั้วไป) 2 ตำแหน่ง

1.เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง 2.เจ้าหน้าที่ขาย(SALE) 3 ตำแหน่ง 3.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 2 ตำแหน่ง 4.เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า 2. ตำแหน่ง 5.เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง(เครื่องกล/ทั้วไป) 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่บัญชี
1.มีความละเอียดรอบคอบ
2.มีประสบการณ์งานบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ 2 ปีขึ้นไป
3.สามารถใช้โปรแกรมExpressได้/Excle
4.วุฒิปวส.สาขาการบัญชีขึ้นไปหรือเกี่ยวข้อง

คุณสมบัติSALE
1.มีไหวพริบดี  รักงานบริการ
2.บุคลิกภาพคล่องแคล่ว
3.มีประสบการณ์งานขาย3 ปีขึ้นไป
4.ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
5.เงินเดือน 10,000+ค่าคอมมิชั่น

คุณสมบัติงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.มีภาวะความเป็นผู้นำ
2.รู้และเข้าใจกฏหมายแรงงาน
3.มีประสบการณ์งานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
4.ทีประสบการณ์งาน ค่าจ้าง สรรหา และงานอบรม งาน จป.
5.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาการจัดการหรือเกี่ยวข้อง
6.อายุระหว่าง  25-45 ปี

คุณสมบัติงานเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
1.ขยันรับผิดชอบงาน
2.มีความรู้งานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและงานไฟฟ้าทั่วไป
3.มีประสบการณ์อย่างน้อบ3ปีขึ้นไป
4.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป  สาขาไฟฟ้า
5.อายุระหว่าง 25 ปี-45ปี
6.เงินเดือนระหว่าง  13,000-20,000 บาท

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง(เครื่องกลโรงงาน)
1.สามารถซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องจักรในโรงงาน
2.งานวางแผนการซ่อม
3.รับผิดชอบงาน/ขยัน  สามารถใช้Word/Excleได้
4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
5.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกลหรือเกี่ยวข้อง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tcp_2548@hotmail.com

หจก.เทพประทานพรวัสดุภัณฑ์

โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตแผ่นพื้นกลวง ผลิตรั้วสำเร็จเสาคาน

darinee
โพสต์โดย
darinee