ช่างภาพ

ช่างภาพ

ช่างภาพ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล miracle_studio@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นเพศ ชาย-หญิง
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
มีใจรักในงานออกแบบและเข้าใจในและโปรแกรมการออกแบบไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีความคิดสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบสูง และทำงานเป็นทีมได้สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล miracle_studio@hotmail.com

หจก.เดอะมิราเคิลสตูดิโอ

หจก.เดอะมิราเคิลสตูดิโอ