เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล amonrat.wreport@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามประสบการณ์ บาท / เดือนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

“ ติดต่อ ประสานงาน  ติดตาม  ขอความร่วมมือ ”

 

–        จัดการด้านเอกสาร เข้า-ออก ของบริษัท อย่างมืออาชีพ

–        จัดเก็บเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นระบบ พร้อมใช้งานเสมอ

–        จัดการ / ประสานงาน การปฏิบัติงานและการจ้างงาน พนักงานภายในองค์กร

–        ดูแลการมาปฏิบัติงาน พนักงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท ( ขาด ลา มาสาย )

–        นำส่งประกันสังคมพนักงานทุกเดือน

–        รวบรวมและสรุปการเบิกค่าใช้จ่ายภายในบริษัท

–        ติดตาม รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายของโครงการ

–        จัดการระบบโซเชียลมีเดีย ภายในองค์กร

–        ประชาสัมพันธ์ / แจ้งข่าวสาร แก่พนักงานในองค์กรให้รับทราบโดยทั่วกัน

–        เตรียมการประชุม

–        ดูแลสต็อคของใช้ภายในบริษัท

–        รับ-ส่งเอกสาร นอกสถานที่

คุณสมบัติ

อายุไม่เกิน 35 ปี

เพศ : ทุกเพศ

ขอคนไม่ติดโทรศัพท์

มียานพาหนะ

เงินเดือนตามประสบการณ์

พร้อมเริ่มงานได้ทันที

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล amonrat.wreport@gmail.com

หจก.อมรรัตน์วัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

Amonrat W
โพสต์โดย
Amonrat W