รับสมัครพนักงาน ชาย หญิง 5 อัตรา

รับสมัครพนักงาน ชาย หญิง 5 อัตรา

รับสมัครพนักงาน ชาย หญิง 5 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sspe1996gis@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

รับสมัครพนักงาน ชาย หญิง 5 อัตรา

รับสมัครพนักงาน ชาย หญิง จำนวน 5 อัตรา

ประเภทงานเกี่ยวกับการทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บันทึกข้อมูล สำรวจข้อมูล

– คุณสมบัตร จบ ม.6 ขึ้นไป

– อายุ 20-30 ปี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

– ผู้ชายสามารถออกภาคสนามต่างจังหวัดได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sspe1996gis@gmail.com

หจก.ศศิพรวิศวกรรม
SSPE1996
โพสต์โดย
SSPE1996