โฟร์แมน

โฟร์แมน

โฟร์แมน

รายละเอียดการสมัครงาน hotmail.com.
วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคาร งานสะพาน เงินตามประสบการณ์

รายละเอียดการสมัครงาน hotmail.com.

หจก.นันทชัยกิจรุ่งเรือง

87 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

puy-za
โพสต์โดย
puy.za