พนักงานธุรการบัญชี

พนักงานธุรการบัญชี

พนักงานธุรการบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 58db6198a55bc06e39f6d2bdaf29bca3@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามความสามารถ บาท / เดือน


มีประสบการณ์ด้านบัญชี ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง มีประสบการณ์ด้านโลจีสติกส์พิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 58db6198a55bc06e39f6d2bdaf29bca3@example.com

หจก.ธนพลโลจีสติกส์

ทำงานที่หมู่บ้าน รุ่งเรืองวิลเลจ ถ.ประชาสโมสร

5599
โพสต์โดย
นุ๊ก5599