ช่างIT เซอร์วิส ออนไซต์

ช่างIT เซอร์วิส ออนไซต์

ช่างIT เซอร์วิส ออนไซต์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sivaponcake2234@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นระดับ ปวช. ปวส. ช่างIT,อิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า
ขับรถได้ มีใบขับขี่ สามารถออกนอกพื้นที่ได้
เงินเดือน 12,000 (+เพิ่มประสบการณ์)
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sivaponcake2234@gmail.com

หจก.ซีสเต็มขอนแก่น

212/88 หมู่ที่ 2 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

GoogleUser357
โพสต์โดย
GoogleUser357