พนักงานขับรถน้ำแข็ง

พนักงานขับรถน้ำแข็ง

พนักงานขับรถน้ำแข็ง

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.


พนักงานขับรถน้ำแข็ง

คุณสมบัติ

เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด

สามารถอ่านออก เขียนได้ สื่อสารได้ดี และเรียนรู้สิ่งใหม่ รวมถึงทำงานใต้กฎระเบียบได้ (ไม่มีวุฒิขั้นต่ำ)

มีใบขับขี่ เนื่องจากเป็นงานขับรถ

รายได้+สวัสดิการ

รายได้วันละ 400+ ค่าคอม เปอร์เซ็นต์ขาย

มีที่พัก น้ำ ไฟ ฟรี ประกันสังคม

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

หจก.ซำสูงน้ำทิพย์

227 ม.4 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

anontapon-kaewsai
โพสต์โดย
Anontapon Kaewsai