พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kamonwanbow2015@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานบัญชี

รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี

หน้าที่และรายละเอียดงาน:

-บันทึกบัญชีขายประจำวัน

-บัญชีลูกหนี้

-สรุปบัญชีขาย

-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

-วุฒิปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี

-มีความรู้ด้านภาษีอากร

-มีความกระตือรือร้น มีความสุภาพอ่อนน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ ละเอียดรอบคอบ

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word/Excel หรือโปรแกรมต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการทำงานได้

– มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี

– เคยผ่านการทำงานสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์สำนักงานใหญ่ ในซอยธนาคารออมสินสาขาศรีจันทร์(โรงหนังแก่นคำเก่า) จ.ขอนแก่น

ทำงาน  6วัน 8.30-17.30น.หยุดวันอาทิตย์

เงินเดือน12,000  ถ้าผ่านงานปรับขึ้นให้

043-320737/088-5574095/063-3958220

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kamonwanbow2015@gmail.com

หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์

สำนักงานใหญ่ (โรงหนังแก่นคำเก่า)ในซอยธนาคารออมสินสาขาศรีจันทร์

kamonwan-prayongsup
โพสต์โดย
Kamonwan Prayongsup