เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Pantamit3.43c@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

บริษัท เอ็นเอสเจ จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติ

  • ชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 45 ปี
  • ป.ตรี สาขาการตลาด และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย
  • ยืดหยุ่นด้านเวลาทำงาน
  • มีความรักการบริการ
  • สามารถขับรถยนต์ได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Pantamit3.43c@gmail.com

สำนักงานเอไอเอ ดร.ศริณา ปรีชาเลิศ

ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตและการเงิน

Pantamit3
โพสต์โดย
Pantamit3