นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล justice.kk@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สามารถ (pointing right)ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดาวน์โหลด(pointing down)
ไฟล์ประกาศ

https://drive.google.com/file/d/1QzGFTgGFH8r-m16ZEl58JXeQwras_iYC/view

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล justice.kk@hotmail.com

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)