เลขาประจำอนุสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ 1 อัตรา

เลขาประจำอนุสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ 1 อัตรา

เลขาประจำอนุสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ 1 อัตรา

รายละเอียดการสมัครงาน forms.gle.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15,500 บาท / เดือน

เลขาประจำอนุสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ 1 อัตรา

รายละเอียดสถานที่ทำงาน

•          สถานที่ทํางาน สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์

•          ทำงานตามเวลาราชการ จันทร์ถึงศุกร์ 8.00-16.00 น.

•          สามารถเริ่มงานได้เลย เมษายน 2566

•          สัญญาจ้างปีต่อปี

คุณสมบัติทั่วไป

•          สัญชาติไทย

•          เพศหญิง

•          อายุ 25-35 ปี

•          วุฒิปริญญาตรีเป็นต้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

•          สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ดี (excel, word, powerpoint)

•          มีความรู้ในการทําเอกสารราชการได้

•          สร้างแบบฟอร์มและลงข้อมูล Google form

•          รับส่ง  Email ได้

•          สื่อสาร/ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี มีความคล่องแคล่วสูง

•          ทํางานเป็นระเบียบ ละเอียด มีความรับผิดชอบสูง

•          ใช้งานภาษาอังกฤษได้ปานกลาง เช่น การพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษตามที่กําหนดได้ถูกต้อง

•          สามารถทำงานร่วมกับผู้ป่วยโรคปอดได้ เช่น การทำแบบสอบถาม การนัดหมาย

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ Google form ตาม QR code หรือ Link ที่แนบด้านล่างนี้

รายละเอียดการสมัครงาน forms.gle.

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Ajpailin Secretary
โพสต์โดย
Ajpailin Secretary