หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkc_cop@hotmail.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 12400 บาท บาท / ปี

Loadingเพศชาย – หญิง  อายุ 22 -45 ปี  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์ทางอาหารหรือเทคโนโลยีทางอาหาร   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-20  พฤศจิกายน  2566  ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkc_cop@hotmail.co.th

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด
khomnom
โพสต์โดย
khomnom