1.พนักงานขายนม 2. หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

1.พนักงานขายนม 2. หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

1.พนักงานขายนม 2. หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 4f36318bbccb8067767d8fa226d1f016@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading1.  พนักงานขายนม  เพศชาย -หญิง  อายุ 23-45 ปี  วุฒิการศึกษา ม.6  อัตราเงินเดือน 10140  บาท

2.  หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง เพศชาย อายุ 22-55  ปี  วุฒิการศึกษาปริญาตรี  สาขาช่างไฟฟ้ากำลัว  ช่างกลโรงงานและสาขาที่เกี่ยวข้อง  อัตราเงินเดืนอ 14200  บาท ค่าวิชาชีพ 2000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19  มิถุนายน – 3  กรกฎาคม  2566  ในวันทำการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.  สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ณ  สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์  0804617344

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 4f36318bbccb8067767d8fa226d1f016@example.com

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด