เจ้าหน้าที่รับน้ำนมดิบและพนักงานเทน้ำนมดิบ

เจ้าหน้าที่รับน้ำนมดิบและพนักงานเทน้ำนมดิบ

เจ้าหน้าที่รับน้ำนมดิบและพนักงานเทน้ำนมดิบ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 4f36318bbccb8067767d8fa226d1f016@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น1.  เจ้าหน้าที่รับน้ำนมดิบ  จำนวน  1  อัตรา  เพศ ชาย อายุ 21-45  ปี  วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน 10140  บาท

2.  พนักงานเทน้ำนมดิบ  จำนวน  1  อัตรา  เพศ ชาย อายุ 21 -45 ปี  วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า  อัตราค่าจ้างวันละ  343  บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  24  มีนาคม – 7  เมษายน  2566  กำหนดสอบคัดเลือกวันที่  10  เมษายน  2566

ผู้ที่สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้  ณ  สหกรณ์โคนมขอนแก่น  จำกัด  หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์  0804617344

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 4f36318bbccb8067767d8fa226d1f016@example.com

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด