ผู้จัดการร้าน

ผู้จัดการร้าน

ผู้จัดการร้าน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jintana7506@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loadingร้านถูกดีมีมาตรฐานสาขาโนนชัย กิจการค้าปลีกในรูปแบบร้านสะดวกซื้อภายใต้สัญญาร่วมค้ากับบริษัท ที ดี ตะวันแดง จำกัด ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้จัดการร้าน เพื่อเตรียมพร้อมขยายงานและพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า มุ่งสู่การเป็นร้านค้าคุณภาพ ราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชน ดังนี้

 

ตำแหน่ง         ผู้จัดการร้าน

ค่าตอบแทน    18,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย/หญิง

– อายุ 28 ปี ขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป (ทุกสาขา)

– มีภูมิลำเนาและที่พักในเมืองขอนแก่น

– สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

– มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานร้านสะดวกซื้อ (convenient store) ในระดับ ดีมาก

– มีประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานร้านสะดวกซื้อ ในตำแหน่งผู้จัดการร้าน ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– กำกับ ควบคุม ระบบงานในร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานร้านสะดวกซื้อ (อ้างอิงมาตรฐาน qi ของ TD)

– วิเคราะห์ผลการดำเนินงานประเมิน ปัญหา อุปสรรคและสร้างโอกาส เพื่อกำหนดกลยุทธ์และกำกับการดำเนินงานตามกลยุทธ์ให้มียอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่ร้านกำหนด

– กำหนด KPI ประกอบด้วยยอดขายเฉลี่ยและคะแนนมาตรฐานการจัดการร้าน

 

เวลาปฏิบัติงานประจำวัน (ร้านเปิด-ปิด)  เวลา 07.00 – 20.00 น.

สถานที่ทำงาน  ร้านถูกดีมีมาตรฐานบ้านเอื้ออาทรศิลา  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ : ช่วงทดลองงาน จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราพนักงาน (ค่าแรงขั้นต่ำ)

ท่านใดพร้อมและสนใจ

สามารถส่ง Resume และประสบการณ์การทำงาน ภายใน 15 กันยายน 2565

มาได้ที่ E-mail : jintana7506@gmail.com (แล้วทางเราจะติดต่อกลับไป)

ติดต่อสอบถาม : พี่ปุ้ย

โทร. 095-1981320

ID Line : puy7506

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jintana7506@gmail.com

สถาบัน The Act.

ต.ศิลา อ.เมือง ขอนแก่น

Theactkk.khonkaen
โพสต์โดย
Theactkk.khonkaen