ธุรการ/ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!

ธุรการ/ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!

ธุรการ/ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ธุรการ/ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!

1.สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี

3. เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

ปวส เงินเดือน 12,300 บาท , ปริญญาตรีเงินเดือน 15,000 บาท

4. รับสมัครตั้งเเต่ 16-27 มีนาคม สอบ 29 ประกาศผล 30 เข้าปฏิบัติงาน 31 มีนาคม 2565

 

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

192 ม.9 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

nan-saruda
โพสต์โดย
Nan Saruda