เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ, วิศกรโยธา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ, วิศกรโยธา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ, วิศกรโยธา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sme.d.rmuti@gmail.com

  • งานพาร์ทไทม์
  • ขอนแก่น
  • 12,000 - 15,000 บาท บาท / เดือน
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ, วิศกรโยธา

 

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ ณ จังหวัดขอนแก่น บริเวณพื้นที่ อำเภอน้ำพอง และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2566 – เมษายน 2567

อัตราจ้าง : 12,000 -15,000 บาท ต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่เลขานุการ 1 อัตรา

2. วิศวกรโยธา 1 อัตรา

คุณสมบัติ

เจ้าหน้าที่เลขานุการ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทำเอกสาร เช่น Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ) ได้อย่างดี หากมีความสามารถออกแบบงานกราฟฟิกได้จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Notebook) ส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานได้

5. มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบจัดทำเอกสาร

6. สามารถขับรถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ ได้อย่างคล่องแคล่ว มีใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางติดตามหัวหน้าทีมศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น (อำเภอเมือง,อำเภอน้ำพอง) ไปปฏิบัติหน้าที่ หรือลงพื้นที่ และ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

7. มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานราชการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้

วิศวกรโยธา 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมในการเขียนแบบ เช่น AutoCAD, Sketch

Up, Revit ฯ และโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทำเอกสารได้  เช่น Microsoft Office (MSWord, MS Excel, MS PowerPoint ) ได้อย่างดี

4. หากมีประสบการณ์ในการเขียนแบบงานโครงสร้าง โยธา สถาปัตย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สามารถขับรถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ ได้อย่างคล่องแคล่ว มีใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางติดตามหัวหน้าทีมศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น (อำเภอเมือง,อำเภอน้ำพอง) ไปปฏิบัติหน้าที่ หรือลงพื้นที่ และ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

6. มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานราชการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้

กำหนดการรับสมัคร       ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2566

ช่องทางการสมัคร         ส่ง Resume พร้อมหลักฐานวุฒิการศึกษามายังสถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน

ผ่าน E-mail : sme.d.rmuti@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม      โทร 081-708-6416

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล sme.d.rmuti@gmail.com

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน

744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Ariya Chaiyakij
โพสต์โดย
Ariya Chaiyakij