ด่วน !!! อาจารย์ประจำหน่วยการเรียนจังหวัดขอนแก่น สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ด่วน !!! อาจารย์ประจำหน่วยการเรียนจังหวัดขอนแก่น สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ด่วน !!! อาจารย์ประจำหน่วยการเรียนจังหวัดขอนแก่น สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล saowalakpen@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นลักษณะงาน

1.รับผิดชอบสอนรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 2.ภาระงานอาจารที่ปรึกษา 3.ภาระงานที่ปรึกษาโครงการนวัตกรรมนักศึกษา

คุณสมบัติ

1.จบวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.มีประสบการณ์การสอน 3.มีประสบการณ์ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

***สามารถมากรอกใบสมัครที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ขอนแก่น  ที่อยู่ 668/88-90 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล saowalakpen@gmail.com

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

668/88-90 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

saowalakpen
โพสต์โดย
saowalakpen