เจ้าหน้าที่ธุรการ (Part time)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Part time)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Part time)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jittthi@kku.ac.th

  • งานพาร์ทไทม์
  • ขอนแก่น
  • 11280 บาท / เดือน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (แบบไม่เต็มเวลาหรือ Part time) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,280.00 บาท  ระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน (1 ก.ค.67-30 ก.ย.67)

1.1 มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

1.2 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

1.3  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

1.4 มีสุขภาพแข็งเรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

ส่งเอกสาร หลักฐานในการสมัคร ทาง E-mail : jittthi@kku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jittthi@kku.ac.th

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

AcroKKU
โพสต์โดย
AcroKKU