เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jittthi@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 13800 บาท / เดือน

Loading

เจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,800.00 บาท

ขอใบสมัครพร้อมกับส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัคร ทาง E-mail : jittthi@kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (ภายในวันและเวลาราชการ)

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jittthi@kku.ac.th

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

AcroKKU
โพสต์โดย
AcroKKU