ผู้ช่วยนักวิจัย (วุฒิ ป.โท ขึ้นไป), นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป)

ผู้ช่วยนักวิจัย (วุฒิ ป.โท ขึ้นไป), นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป)

ผู้ช่วยนักวิจัย (วุฒิ ป.โท ขึ้นไป), นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป)

รายละเอียดการสมัครงาน sites.google.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

ผู้ช่วยนักวิจัย (วุฒิ ป.โท ขึ้นไป), นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป)

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับ​สมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป) 4 อัตรา และผู้ช่วยนักวิจัย (วุฒิ ป.โท ขึ้นไป) 2 อัตรา

เปิดรับลงทะเบียนรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Intenet) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2564

โดยให้ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบได้ที่
http://bit.ly/MECJOBS

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://sites.google.com/cpird.in.th/crd/crd-career

รายละเอียดการสมัครงาน sites.google.com.

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
Piyaboot Bumpenpon
โพสต์โดย
Piyaboot Bumpenpon