นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป) 1 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป) 1 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป) 1 อัตรา

รายละเอียดการสมัครงาน bit.ly.

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น

นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป) 1 อัตรา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับ​สมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 • ไม่จํากัดเพศ
 • สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี/การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พิมพ์ดีดแบบสัมผัสได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลขอนแก่น

อัตราค่าตอบแทน

 • รูปแบบ: จ้างเหมาบริหาร
 • อัตราค่าตอบแทน: ตามคุณวุฒิที่ใช้สมัคร วุฒิ ป.โท เดือนละ 19,680 บาท และ วุฒิ ป.ตรี เดือนละ 15,000 บาท

เงื่อนไขการจ้าง

 • เวลาปฏิบัติงาน 08:30 – 16:30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์
 • การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน
  การลาระหว่างจ้างเหมา จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 6 เดือน และปีหนึ่งให้ลากิจ ลาป่วย ได้ไม่เกิน 10 วันทำการ ไม่มีวันลาสะสม และต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

การรับสมัคร

 • ผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่ http://bit.ly/MECJOBS

กำหนดการคัดเลือก

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทาง Email วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
 • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดการสมัครงาน bit.ly.

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
kkmec
โพสต์โดย
kkmec