โปรแกรมเมอร์

โปรแกรมเมอร์

โปรแกรมเมอร์

รายละเอียดการสมัครงาน sites.google.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

โปรแกรมเมอร์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับ​สมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ตําแหน่งโปรแกรมเมอร์ (วุฒิ ป.โท) อายุไม่เกิน 35 ปี 1 อัตรา และโปรแกรมเมอร์ (วุฒิ ป.ตรี) อายุไม่เกิน 30 ปี 1 อัตรา

เปิดรับลงทะเบียนรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Intenet) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2564

โดยให้ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบได้ที่
http://bit.ly/MECJOBS

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://sites.google.com/cpird.in.th/crd/crd-career

รายละเอียดการสมัครงาน sites.google.com.

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
Piyaboot Bumpenpon
โพสต์โดย
Piyaboot Bumpenpon