พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง

รายละเอียดการสมัครงาน -.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง 18,000 บาท 2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง 15,000 บาท 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 11,500 บาท 4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 8,690 บาท บาท / เดือน

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง

งานราชการ

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ครั้ง 10 / 2566

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.       ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน  1 ตำแหน่ง          18,000 บาท

2.       ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง        15,000 บาท

3.       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง      11,500 บาท

4.       ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง            8,690 บาท

วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โทร 043-235902 ต่อ 1201 – 1204 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566

ในวันและเวลาราชการ (สถานที่ราชการโปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

รายละเอียดการสมัครงาน -.

click-disconnect
โพสต์โดย
Click Disconnect