ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบริการ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบริการ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบริการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล natsumon.ko@kice-center.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

Sales Executive

คุณสมบัติ :

– เพศชาย / หญิง
– อายุ 35 ปีขึ้นไป
– การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ด้านบริหารจัดการ การวางแผนงานบริการ อาหาร และเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ด้านการจัดงานแสดงสินค้าและการบริหาร ในงานแสดงสินค้าได้เป็นอย่างดี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี, มีทักษะในการบริหารจัดการ, สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม       Word, Excel, PowerPoint ได้
– มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในด้านการบริหารศูนย์ประชุมหรือธุรกิจโรงแรม มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม MICE จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัครงาน :

1.  รูปถ่ายหน้าตรง(1 นิ้ว)  1  รูป      4.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  1  แผ่น

2.  สำเนาบัตรประชาชน  1  แผ่น     5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)  1  แผ่น

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  แผ่น     6. ประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

สนใจสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ :
คุณอันอัน  โทร. 043-079999 ต่อ 1043  หรือ โทร.064-6498879

Email : natsumon.ko@kice-center.com

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล natsumon.ko@kice-center.com

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

222 หมู่ 12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

HR KICE
โพสต์โดย
HR KICE