Customer Service Manager

Customer Service Manager

Customer Service Manager

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล natsumon.ko@kice-center.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Sales Executive

คุณสมบัติ :

•อายุ  28 ปี ขึ้นไป
•การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
•เพศชาย/หญิง
•มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี, มีทักษะในการบริหารจัดการ, สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint ได้
•หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรม หรือศูนย์ประชุมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน :

1.  รับเรื่อง  ประสานงานกับลูกค้า  และสามารถสื่อสารแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้

อย่างถูกต้อง

2.  สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า   สร้างความพึงพอใจ

3.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท

เอกสารประกอบการสมัครงาน :

1.  รูปถ่ายหน้าตรง(1 นิ้ว)  1  รูป      4.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  1  แผ่น

2.  สำเนาบัตรประชาชน  1  แผ่น     5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)  1  แผ่น

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  แผ่น     6. ประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

สนใจสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณเอ็กซ์ โทร. 043-079999 ต่อ 1020,1043  หรือ คุณอันอัน โทร.064-6498879

Email : [email protected] , [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล natsumon.ko@kice-center.com

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

222 หมู่ 12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

HR KICE
โพสต์โดย
HR KICE