ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล natsumon.ko@kice-center.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Sales Executive

คุณสมบัติ :

•เพศชาย  อายุ  25 ปีขึ้นไป
•วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า , สาขาก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีความรับผิดชอบ ขยัน ละเอียดรอบคอบ และมีความตรงต่อเวลา
•มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

รายละเอียดงาน :

1. ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่

2. ปรับปรุงแก้ไขงานระบบ ภายในอาคาร ประสานงานกับผู้รับเหมางานระบบต่างๆ

3. จัดทำรายงานประวัติอุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

เอกสารประกอบการสมัครงาน :

1.  รูปถ่ายหน้าตรง(1 นิ้ว)  1  รูป      4.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  1  แผ่น

2.  สำเนาบัตรประชาชน  1  แผ่น     5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)  1  แผ่น

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  แผ่น     6. ประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

 

สนใจสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณเอ็กซ์ โทร. 043-079999 ต่อ 1020,1043  หรือ คุณอันอัน โทร.064-6498879

Email : [email protected] , [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล natsumon.ko@kice-center.com

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

222 หมู่ 12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

HR KICE
โพสต์โดย
HR KICE