Customer Service Manager

Customer Service Manager

Customer Service Manager

รายละเอียดการสมัครงาน kice-center.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Sales Executive

คุณสมบัติ :

•อายุ  28 ปี ขึ้นไป
•การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
•เพศชาย/หญิง
•มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี, มีทักษะในการบริหารจัดการ, สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint ได้
•หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรม หรือศูนย์ประชุมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน :

1.  รับเรื่อง  ประสานงานกับลูกค้า  และสามารถสื่อสารแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้

อย่างถูกต้อง

2.  สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า   สร้างความพึงพอใจ

3.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท

รายละเอียดการสมัครงาน kice-center.com.

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

222 หมู่ 12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

HR KICE
โพสต์โดย
HR KICE