นักวิชาการ,นักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง

นักวิชาการ,นักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง

นักวิชาการ,นักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล paporn@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

นักวิชาการ,นักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ https://opcsmartcity.org
เปิดรับเพื่อนร่วมงานที่มีความสนใจ และทำงานร่วมกัน ในตำแหน่งงาน นักวิชาการ/นักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
1. ค้นคว้าข้อมูลตามโจทย์การศึกษาที่ได้รับ
2. สรุป วิเคราะห์ ประมวลข้อมูลให้เหมาะสมต่อการนำเสนอ และเผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไป
3. จัดทำเอกสารรายงาน
4. รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
5. เขียน proposal
6. บริหารโครงการวิจัย

คุณสมบัติ/ทักษะ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ขึ้นไป
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่านจับใจความ สรุปถอดความ)
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาวิจัย หรือเป็นผู้ช่วยวิจัย อย่างน้อย 3 ปี
4. มีทักษะด้านงานวิจัย การเขียนงานวิชาการ สามารถวิเคราะห์และสรุปงานวิจัยได้
5. มีความสนใจในการทำวิจัย
6. มีทักษะด้านการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และกล้าแสดงออก
7. ทำงานเต็มเวลา สามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ และลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อมูลการสมัคร
1. ส่ง Resume ประวัติส่วนตัว Portfolio ผลงานที่เกี่ยวข้อง
2. ระบุเงินเดือนที่ต้องการ
.
ส่งมายัง e-mail : [email protected]

**ปล.หากไม่มีวุฒิการศึกษาตามที่ระบุ แต่มีความสนใจและมีความสามารถก็เปิดกว้างในการพิจารณาใบสมัครและผลงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล paporn@kku.ac.th

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ มข.

paporn-ruangwicha
โพสต์โดย
Paporn Ruangwicha