นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ จำนวน 1 อัตรา

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ จำนวน 1 อัตรา

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล paporn@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามความสามารถหรือประสบการณ์ บาท / เดือน

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เปิดรับเพื่อนร่วมงานที่มีความสนใจ และทำงานร่วมกัน ในตำแหน่งงาน นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ จำนวน   1   อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล
สามารถทำงานร่วมกับทีมในการพัฒนาและแก้ปัญหาของงาน โดยการประชุม รวบรวมความต้องการ และวิเคราะห์ข้อมูล
สามารถประสานงานกับทีมพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของหน่วยงาน และขอบเขตของงาน
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล เช่น Requirement Spec, Use Case, Functional Specification, Data Requirement, ER Diagram, Data Schema, Data Dictionary เป็นต้น
ควบคุมดูแลการทำงานของทีมพัฒนา ให้ทำงานอย่างถูกต้องตามที่ออกแบบ และตรงตามเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
1. มีประสบการณ์การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

2. มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม ORACLE ใน (ฟอร์ม, รายงาน), PL/SQL

3. มีความรู้ด้าน Hardware, software, network

4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

5. สำเร็จการศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมฯ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(หากไม่มีวุฒิการศึกษาตามที่ระบุ แต่มีความสนใจและมีความสามารถ จะพิจารณาจากใบสมัครและผลงาน)

6.สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

 

ปฏิบัติงาน ณ : ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://opcsmartcity.org/
ระยะเวลาปฏิบัติงาน : เต็มเวลา และสามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ และลงพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
อัตราเงินเดือน : ตามความสามารถหรือประสบการณ์
หลักเกณฑ์การคัดเลือก : ส้มภาษณ์โดยหัวหน้าศูนย์ฯ
วันเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลการสมัคร ส่งประวัติส่วนตัว ผลงานที่เกี่ยวข้อง // ระบุเงินเดือนที่ต้องการ มายัง Email : [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล paporn@kku.ac.th

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) เลขที่ 123 อ.เมือง จ.

paporn-ruangwicha
โพสต์โดย
Paporn Ruangwicha